دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « جدال عشق و عقل »

٣٠ مهر ٩۶ ، دانشگاه امیرکبیر

صوت ها

دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۸۷ مگابایت دانلود فایل
دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۲۶ مگابایت دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۶۹۴ مگابایت

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۲۸۶ مگابایت

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « نقش معلمین در ظهور »

٢١ آبان ٩٧، تهران

صوت ها

دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۵۶ مگابایت دانلود فایل
دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۶ مگابایت دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۳۲۴ مگابایت

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۳۳ مگابایت

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی »

۲۸ آبان ٩۷ – گرمسار

صوت ها

دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۵۵ مگابایت دانلود فایل
دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۶ مگابایت دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت ۵۷۶p – حجم ۲۷۶ مگابایت

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۲۰۴ مگابایت

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « حجاب و عفاف »

١٠ اسفند ٩۵ – یزد

صوت ها

دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۷۹ مگابایت دانلود فایل
دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۲۴ مگابایت دانلود فایل

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « بررسی روند تصویب اسناد بین المللی – همراه با پرسش و پاسخ دانشجویی »

١٩ آذر ٩٧، دانشگاه خواجه نصیر

صوت ها

دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۱۱۷ مگابایت دانلود فایل
دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۳۶ مگابایت دانلود فایل

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « بررسی اسناد بین المللی »

١۶ مهر ٩٧، دانشکده شهید عباسپور تهران

صوت ها

دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۷۴ مگابایت دانلود فایل
دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۲۲ مگابایت دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۵۱۷ مگابایت

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۹۷ مگابایت

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « یادواره شهدای مدافع حرم »

١۴ دی ٩۶ – شهریار

صوت ها

دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۵ مگابایت دانلود فایل
دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۱ مگابایت دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۴۴۰ مگابایت

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۹۴ مگابایت

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « از سنگر تا صنعت »

١۶ شهریور ٩٧ – تهران

صوت ها

دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۶ مگابایت دانلود فایل
دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۱ مگابایت دانلود فایل

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « استراتژی انقلاب اسلامی در آستانه ۴٠ سالگی »

۴ شهریور ٩٧ – شهریار

صوت ها

دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۵۹ مگابایت دانلود فایل
دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۷ مگابایت دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۵۵۸ مگابایت

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۲۷۱ مگابایت

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « تهدیدات و فرصت های انقلاب اسلامی »

١٣ شهریور ٩٧ – قم

صوت ها

دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۳ مگابایت دانلود فایل
دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۰ مگابایت دانلود فایل