دانلود سخنرانی استاد رائفی پور - آرامش اجتماعی در سایه عدالت اجتماعی

سخنرانی استاد رائفی پور - آرامش اجتماعی در سایه عدالت اجتماعی مکان…

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع بحران چهل سالگی

 سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع بحران چهل سالگی مکان: …

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور در سالگرد شهیدمحسن حیدری

(بسم الله الرحمن الرحیم) سخنرانی استاد رائفی پور در سالگرد شهیدمحسن ح…

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع جوانان و نوجوانان

(بسم الله الرحمن الرحیم) سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع جوانان و نو…

پاسخ رهبر انقلاب به نگرانی علاقه‌مندان به انقلاب

(بسم الله الرحمن الرحیم) رهبر انقلاب در پاسخ به نگرانی و علاقه‌من…

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع تحلیل جامع مسائل سیاسی روز کشور

(بسم الله الرحمن الرحیم) سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع تحلیل جامع …

جذب نمایندگی موسسه مصاف در کلیه استان‌های کشور

  مؤسسه فرهنگی هنری مصاف ایرانیان در نظر دارد در راستای پاسخ…

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع نفوذ

(بسم الله الرحمن الرحیم) سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع نفوذ …

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع کرامت، عزت، مقاومت

(بسم الله الرحمن الرحیم) سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع کرامت، عزت،…

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع رجعت

(بسم الله الرحمن الرحیم) سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع رجعت …

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع شاخصه ها و ویژگی های حکومت مهدوی

(بسم الله الرحمن الرحیم) سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع شاخصه ها و …