کاهش تغييرات آب‌وهوايي
تصفيه هوا
خنک کردن خيابان‌ها
تهويه طبيعي هوا
حفظ آب
جلوگيري از آلودگي آب
بوجود آوردن پناهگاهي براي حيات‌وحش
منبع انرژي تجديدپذير
استحکام بخشي خاک
کنترل فرسايش خاک

منبع : greenpop.org   10 Environmental Benefits of Planting a Tree / By Marta Jacobs

پيامبر اسلام در 1400 سال پيش، جهت دغدغه‌سازي اين “مهم” پاداش هايي لحاظ مي‌کند؛

قال‌النبي صل الله عليه و آله: «من غرس شجراً بدأً او حفر وادياً، لم يسبقه‌ اليه احد، او احيا ارضاً ميتهً، فهي له قضاء من الله عزّوجلّ و رسوله»
(الکافي، ج5، ص 280)

پيامبر گرامي اسلام صل الله عليه و آله: هرکس نهالي را در زمين بنشاند، يا نهر آبي بکشد که کسي بر او پيشي نگرفته باشد، يا زمين بايري را آباد کند، بنا به فرمان خدا و پيامبرش، آن زمين از آن خود او خواهد بود.