کمک صندوق‌های مالی اروپا به شهرک‌سازی صهیونیست‌ها

صندوق‌های مالی بزرگ اروپا در شرکتهای تجاری فعال در بخش شهرکسازی اسرائیل سرمایه گذاری کرده‌اند.

به گزارش مصاف، ۵ صندوق بزرگ بازنشستگی اروپایی بر خلاف سیاست دولتهاشان، در شرکتهای فعال در شهرک سازی های غیر قانونی در اراضی اشغالی سرمایه گذاری کرده اند.
«هوگ لووات»، فعال سیاسی و هماهنگ کننده پروژه اسرائیل- فلسطین در بخش روابط خارجی اتحادیه اروپا با طرح سوالی در این مورد گفت: اگر شهروندان و شرکتهای اروپایی بطور مستقیم سیاستهای خارجی دولتهایشان در پایبندی به راه حل «ایجاد دو دولت در فلسطین» را نقض می کنند، بنابراین آیا ضرورت ندارد دولتهای آنها به دنبال راه های جدیدی برای تنظیم و سازماندهی شرکتهایشان باشند و اطمینان حاصل کنند که قوانین محلی به اندازه کافی درست اجرا می شود؟
تحقیقاتی که در یکی از رسانه های دانمارکی بنام «دنواچ» انجام شد، نشان داد صندوقهای بازنشستگی در نروژ، دانمارک، سوئد و هلند میلیاردها یورو در ۳۶ شرکت فعال در زمینه شهرکسازی در کرانه باختری و شرق قدس سرمایه گذاری کرده اند.
منبع: العالم