منافع مشترک رژیم صهیونیستی و جبهه النصره (شاخه القاعده در سوریه) زمینه همکاری و حمایت همه جانبه این رژیم از این گروه تروریستی را گسترش داده است.

به گزارش مصاف،  “رافع ابو طریف” کارشناس مسائل نظامی و راهبردی در مصاحبه با کانال ۱۰ رژیم صهیونیستی، گفت: “روستای حضر در جولان سوریه در مثلث ارتباطی سوریه، لبنان و اسرائیل واقع شده است لذا این روستا از اهمیت راهبردی ویژه ای برخوردار است.”
وی افزود: “اسرائیل در بحران سوریه به اقتضای منافع خود، دست دوستی به سوی خطرناکترین گروه تروریستی در منطقه یعنی جبهه النصره که از شاخه های القاعده است، دراز کرده.”
ابوطریف دلیل این اقدام رژیم صهیونیستی را اینگونه عنوان کرد: “بر اساس این اصل که دشمن دشمنم، دوست من است، اسرائیل دست دوستی به سوی جبهه النصره دراز کرده است.”
وی خاطرنشان کرد: “اسرائیل مرزهای خود را کاملا به روی عناصر النصره باز کرده است. زخمیهای جبهه النصره در بیمارستانهای اسرائیل درمان می شوند، و پس از درمان به میدان جنگ در سوریه باز می گردند.”
ابوطریف تأکید کرد: “اسرائیل مخالف حضور ایران و حزب الله در مرزهای جولان است، و حضور النصره در این منطقه طبق خواسته اسرائیل است.”
“الون بن دیوید” کارشناس مسائل راهبردی و نظامی شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی هم درباره این موضوع گفت: “این روستا برای حزب الله بسیار حائز اهمیت است. حزب الله به دنبال دسترسی به مرزهای اسرائیل است لذا با تمام قوای خود از این روستا در برابر النصره حمایت می کند.”
وی افزود: “اکنون میان اسرائیل و جبهه النصره کانال گفتگو و ارتباطی وجود دارد. اما این ارتباط به این معنی نیست که آنها مورد اعتماد و دوست ما هستند. روزی می رسد که با آنها درگیر شویم و از آنها بخواهیم از روستای دروزی نشین حضر دور شوند.”
منبع: العالم