پیشنهاد ممنوعیت قوانین اسلامی در دادگاه‌های آمریکا shia muslim                  

بیش از ۲۵ نفر از اعضای مجلس سنای آمریکا دیروز سه‌شنبه، ۵ بهمن موافقت خود را با پیشنهاد ممنوعیت استفاده از قوانین خارجی شامل قوانین اسلامی در دادگاه‌های سراسر آمریکا اعلام کردند.

به گزارش مصاف، درحالی‌که قانون ۹۷ مجلس سنا مبنی بر ممنوعیت استفاده از قوانین خارجی در دادگاه‌های این کشور اشاره مستقیمی به ممنوعیت قوانین اسلامی ندارد، اما مخالفان معتقدند هدف این قانون ممنوعیت قوانین اسلامی بوده و اظهارات ضد اسلامی را افزایش خواهد داد.
این قانون در ۹ ایالت آمریکا به تصویب رسیده است و در ایالت‌های دیگر مورد بحث و چالش قرار دارد.
در سال ۲۰۰۹ دادگاه ایالت «نیوجرسی» پیشنهاد ممنوعیت استفاده از قوانین اسلامی را به مجلس سنا داد و به دنبال آن، قانونگذاران پیشنهاد ممنوعیت استفاده از قوانین خارجی را دادند.
با تواجه به اینکه اسلام قوانین جداگانه‌ای برای مسایلی مانند ازدواج، طلاق و غیره دارد، طرفداران این قانون بکارگیری قوانین اسلامی در دادگاه‌ها را نقض قانون اساسی آمریکا عنوان می‌کنند.
منبع: ایکنا