وقوع انفجار در نزدیکی پارلمان افغانستان در کابل shia muslim                  

ساعتی پیش انفجار مهیبی در نزدیکی پارلمان افغانستان در کابل روی داد.

به گزارش مصاف، عصر امروز (چهارشنبه اول دی ) صدای انفجار در هفتمین منطقه پلیس کابل در نزدیکی پارلمان افغانستان در کابل شنیده شد.
هنوز هیچ گزارشی از نوع این انفجار منتشر نشده و هنوز مشخص نیست که این انفجار تلفاتی در پی داشته است یا نه.
گزارش های اولیه حاکی از آن است که این حادثه در نتیجه انفجار مواد منفجره در منطقه «دار الامان» در نزدیکی ساختمان پارلمان افغانستان در کابل رخ داده است.
شرایط در افغانستان در ماه های اخیر به شدت وخیم شده است.
فعالیت گروههای تروریستی از معضلات کشور افغانستان است. طالبان و دیگر گروه های تروریستی از جمله گروه تروریستی داعش و دیگر گروه های تروریستی که فعالیت آنها در روسیه و بسیاری دیگر از کشورها ممنوع شده است نیز در افغانستان فعالیت دارند.
منبع: شبستان