هشدار سازمان ملل نسبت به افزایش تبعیض علیه مسلمانان آفریقایی تبار در آلمان

  

سازمان ملل نسبت به افزایش اسلام هراسی و تبعیض نژادی علیه مسلمانان آفریقایی تبار در آلمان هشدار داد.

به گزارش مصاف، کارشناسان بین المللی نسبت به افزایش اسلام هراسی و تبعیض به ویژه علیه مسلمانان آفریقایی تبار در آلمان هشدار دادند.
یکی از گروه های نظارتی در سازمان ملل هشدار داد که مسلمانان آفریقایی تبار با رشد روزافزون تبعیض در آلمان به دلیل افزایش سطح اقدامات اسلام هراسانه مواجه هستند.
ریکاردو سونگا،رییس کارگروه کارشناسان آفریقایی تبارها در سازمان ملل نتایج بازدید از آلمان برای حقیقت یابی در این زمینه را در کنفرانس خبری برلین اعلام کرد.
وی در این باره گفت:مسلمانان آفریقایی تبار با دوران بسیار سختی در بهره مندی از حقوقشان به دلیل افزایش اسلام هراسی و آفریقاهراسی مواجه هستند.
سونگا نگرانی خود را از مشکلات گسترده ای که آفریقایی ها در آلمان با آن مواجه هستند بیان کرد و گفت که آفریقایی های مسلمان اغلب قربانی تبعیض نژادی در محل کار و مدارس هستند.
وی خاطر نشان کرد که زنان مسلمان آفریقایی تبار وقتی وارد بازار کار می شوند با تبعیض های بیشتری مواجه هستند و این به دلیل نوع پوشش آنها به عنوان یک مسلمان است.
بسیاری از دانش آموزان مسلمان آفریقایی تبار تجربیات خود در مدرسه را آسیب زا و وحشتناک توصیف می کند چرا که آنها نه تنها نژاد پرستی ضد سیاه پوستان بلکه نژادپرستی ضد مسلمانان را هم تجربه می کنند.
گروه کارشناسان سازمان ملل در ماه جاری از آلمان بازدید کردند تا وضعیت حقوق بشری آفریقایی تبارها در این کشور که جمعیت آنها به ۸۰۰ هزار نفر می رسد را بررسی کنند.
سونگا از مقامات آلمان خواست تا اقدامات قوی تری را برای مقابله با همه اشکال تبعیض نژادی،بیگانه هراسی،آفریقا هراسی و دیگر ناشکیبایی های مرتبط ،انجام دهند.
وی همچنین از آلمان خواست مسئولیت کشتارهای دسته جمعی در مستعمره آفریقایی خود در «نامیبیا» که اوایل قرن بیستم به وقوع پیوست را بر عهده بگیرد.
سونگا در این باره گفت:آلمان باید سهم خود را در تاریخ استعمار،برده داری و نسل کشی بپذیرد.
منبع: شبستان