هتک حرمت مسجدی در شهر پتسدام آلمان shia muslim 

    تنها مسجد مسلمانان منطقه پتسدام آلمان روز گذشته توسط افراطی‌ها مورد هتک حرمت قرار گرفت.

به گزارش مصاف،  افراطی‌های آلمانی با قراردادن سر بریده شده یک خوک جلوی در مسجدی در مرکز ایالت براندنبورگ به مسلمانان اهانت کردند.

این محل تنها مسجد در منطقه پتسدام است و اخیرا با کمبود فضا برای نمازگزاران روبرو شده است.
شهردار پتسدام قبلا قول همکاری برای تدارک یک مکان بزرگتر با کاربری مسجد داده بود.
امام جماعت این مسجد با انتقاد شدید از حزب افراطی “جایگزین برای آلمان” گفت: نفرت پراکنی این حزب باعث تقویت اینگونه رفتارها می‌شود.
وی افزود: هفته گذشته نیز چندین نوشته با محتوای شعارهای نژادپرستانه و اسلام ستیزانه روی در مسجد چسبانده شده بودند. شعارهایی از قبیل: ما ملت آلمانیم و اسلام نمی‌خواهیم، تمام مساجد در آلمان باید بسته شوند و یا حجاب ممنوع.
در ماه‌های اخیر طرفداران حزب افراطی جایگزین برای آلمان اقدام به حملات بسیاری بر ضد مسلمانان و اماکن مذهبی آنان کردند.
منبع: ابنا