نامزد پست وزارت دفاع آمریکا : "اسرائیل باید برتر باشد" shia muslim                  

جیمز ماتیس نامزد پست وزارت دفاع آمریکا درباره حفظ “برتری نظامی” رژیم صهیونیستی در خاور میانه تعهد داد.

به گزارش مصاف،  جیمز ماتیس، نامزد پست وزارت دفاع آمریکا گفت: ما باید درباره برتری نظامی “اسرائیل” در خاور میانه حساس باشیم و این قدرت را حفظ کنیم.
وی همچنین در خصوص ارتباط آینده آمریکا با چین گفت: منافع ما ایجاب می کند که روابطی مستحکم با چین داشته باشیم و از ورود به درگیری با این کشور دوری کنیم.
جیمز ماتیس در ادامه گفت: روسیه در برخی از زمینه های اساسی راه دشمنی و خصومت را با آمریکا در پیش گرفته، اما سیاست ما این است که در زمینه های دیگر با این کشور همکاری کنیم..
منبع: العالم