ممانعت رژیم صهیونیستی از ورود فعالان جنبش بایکوت اسرائیل به سرزمین‌های اشغالی

مقامات رژیم صهیونیستی ورود فعالان تحریم این رژیم موسوم به جنبش بی دی اس (جنبش بایکوت، خروج سرمایه و تحریم اسرائیل) را به سرزمین‌های اشغالی ممنوع کردند.

به گزارش مصاف، در پی شکایت تعدادی از مقامات رژیم صهیونیستی از پیامدهای اقدامات جنبش بایکوت و تحریم (BDS) که خواهان تحریم اقتصادی این رژیم هستند،  مسئولان گذرگاهها در رژیم صهیونیستی اتخاذ تدابیری را در حق اعضای وابسته به این گروهها آغاز کردند.
برهمین اساس، در فرودگاه «اللد»، مقامات صهیونیستی از ورود «کمال هوّاش» عضو سازمان «همبستگی با فلسطینی ها» که روز گذشته به سرزمین های اشغالی رسیده است، جلوگیری کردند و «ارییه درعی» وزیر کشور رژیم صهیونیستی با ورود وی مخالفت کرد و مدعی شد که ویزای ورود ندارد.
مسئولان این فرودگاه اعلام کردند: علت جلوگیری از ورود هوّاش، همدستی و همکاری وی با سازمان هایی است که به تحریم رژیم صهیونیستی فراخواندند.
از سوی دیگر، درعی گفت: هرگز به کسی که دعوت به تحریم اسرائیل کرده است، اجازه ورود به سرزمین های اشغالی را نمی دهد که فعالیت های خود را از داخل تقویت کنند و امنیت این رژیم را تهدید کنند.
گفتنی است، جنبش تحریم و عدم سرمایه گذاری در اسرائیل «BDS» یک گروه غیر دولتی است که برای تحریک جوامع غربی به تحریم آکادمیکی و اقتصادی ضد اسرائیل فعالیت می کند و این اقدام برای پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی بر سرزمین فلسطین است. ۱۱۷۷ سازمان غیر دولتی فلسطینی این جنبش را در نهم ژوئیه ۲۰۰۵ میلادی تاسیس کردند و بنیانگذاری این جنبش با استناد بر یکی از بیانیه‌های سازمان ملل علیه رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی انجام شد. حامیان این جنبش شامل چهره های دانشگاهی،‌اعضای اتحادیه های کارگری ، احزاب سیاسی و شهروندان سرزمین اشغالی است.
منبع: شبستان