مقام سازمان ملل به دلیل «آپارتاید» خواندن رژیم صهیونیستی مجبور به استعفا شد

یکی از مقامات بلندپایه سازمان ملل به دلیل آپارتاید توصیف کردن اسراییل مجبور به استعفا شد.

به گزارش مصاف، ریما خلف،از مقامات بلندپایه سازمان ملل در پی آپارتاید خواندن رژیم صهیونیستی مجبور به استعفا شد.
خلف که رییس کمیته اجتماعی و اقتصادی غرب آسیا واقع در لبنان است اعلام کرد که دبیر کل سازمان ملل برای پس گرفتن گزارشی که در آن اسراییل را رژیم آپارتاید خوانده بود بر او اعمال فشار کرده است.
وی در پی اعمال فشار از سوی «آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل در این زمینه استعفای خود را اعلام و گوترش نیز با درخواست استعفای خلف به سرعت موافقت کرده است.
ریما خلف نامه استعفای خود را که برای گوترش هم ارسال کرده بود در یک کنفرانس مطبوعاتی در بیروت قرائت کرد.
وی پس از اعلام استعفای خود گفت:من معتقدم که مردم نه تنها باید آزادی بیان حقیقت را داشته باشند بلکه وظیفه آنهاست که چنین کاری را انجام دهند.
خلف افزود:شما از من خواستید دو گزارش خود را در متهم کردن اسراییل به رژیم آپارتایدی پس بگیرم نه به این خاطر که مشکلی یا خطایی در آنها وجود داشته و نه به این دلیل که با محتوای آن مخالف بودید بلکه به خاطر فشارهای سیاسی اعمال شده از سوی کشورهای عضو که به طور گسترده حقوق بشر را در منطقه نقض می کنند.
این گزارش که روز چهارشنبه منتشر شد و انتقادهای گسترده ای را از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا در پی داشت قائل بر این است که اسراییل یک رژیم آپارتاید را تشکیل داده و آن را بر مردم فلسطین مسلط کرده است.
این اتهام پیش از این از سوی منتقدان رژیم صهیونیستی مطرح شده بود اما اولین بار است که سازمان ملل چنین چیزی را مطرح کرده است.
استفان دوژاریک،سخنگوی سازمان ملل روز چهارشنبه اعلام کرد که این گزارش منعکس کننده دیدگاه های دبیر کل سازمان ملل نیست و بدون مشورت با او تنظیم شده است.
منبع: شبستان