مانور مشترک عربستان و اردن

روزنامه الحیات از آغاز تمرین نظامی مشترک اردن و عربستان با نام عبد الله ۵ با هدف تقویت روابط دو کشور در زمینه تبادل تجارب نظامی خبر داد.

به گزارش مصاف، سرتیپ عدنان احمد العبادی فرمانده عملیات ویژه اردن ، دیروز تمرین مشترک نیروهای ویژه عربستان و اردن را در مرکز عملیات ویژه مبارزه با تروریسم افتتاح کرد.
العبادی گفت: هدف از این رزمایش تبادل تجارب نظامی است. این تمرین در ادامه تمرینهای مشترک گذشته برای به اشتراک گذاری مهارتهایی در زمینه عملیات ویژه، مبارزه با تروریسم، خنثی کردن مین ، مهمات فرسوده و مواد انفجاری و همچنین بالا بردن توانمندی و آمادگی رزمی ارتش عربستان و اردن صورت می گیرد.
سرگرد عبد الله بن محمد العمری فرمانده یگانهای سعودی در این رزمایش نیز تاکید کرد: این رزمایش تمرین دوجانبه مشترکی بین یگان امنیت دریایی ویژه عربستان، یگان عملیات ویژه اردن و گردان (۷۱) مبارزه با تروریسم است.
وی خاطر نشان کرد: توسعه روابط دوجانبه بین دو کشور با تمرینات نظامی، بالا بردن سرعت در عملیات مبارزه با تروریسم، آموزش عملیات ویژه دریایی و زمینی سنتی و مدرن ، مبارزه با تروریسم در دریا و خشکی و نحوه (از بین بردن) مهمات فرسوده و  خنثی سازی مواد منفجره از اهداف این رزمایش است.
وی گفت: این رزمایش در چارچوب طرحها و برنامه های آموزشی پیشین نیروهای مسلح و به منظور افزایش مهارتهای آنان، بالابردن سطح آمادگی رزمی، استفاده متقابل از تجارب یکدیگر، تقویت همکاری منطقه ای در زمینه عملیاتهای مشترک به منظور مقابله با چالشها و بحرانهای مرتبط با عملیات نظامی و مبارزه با تروریسم انجام می شود.
منبع: العالم