غرفه موسسه مصاف ایرانیان در چهارمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی

غرفه موسسه مصاف ایرانیان در چهارمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی shia muslim                  

غرفه  : زمان: ۲۵ الی ۲۹ بهمن ۹۵، بوستان گفتگو تهران

بسم الله الرحمن الرحیم

غرفه موسسه مصاف ایرانیان

در چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی

محل نمایشگاه های بین المللی شهرداری تهران(بوستان گفتگو)

۲۵ الی ۲۹ بهمن ۹۵

از ساعت ۱۰ صبح الی ۲۰