عیادت رئیس رژیم‌صهیونیستی از زخمی‌های مسلح درسوریه

   

رئیس رژیم صهیونیستی، از زخمی‌های گروه‌های مسلح سوری در بیمارستان این رژیم در الجلیل عیادت کرد.

به گزارش مصاف، “رؤوین ریولین” با اذعان به پشتیبانی درمانی رژیم صهیونیستی از زخمی های گروه های مسلح تروریست در سوریه که برای درمان به بیمارستان های این رژیم در فلسطین اشغالی منتقل می شوند، کمک های هر چه بیشتر به همۀ زخمی های این گروه ها را خواستار شد.
 به نوشتۀ وبگاه “اسرائیل تتکلم بالعربیه” عیادت رئیس رژیم صهیونیستی از این زخمی ها، طی بازدیدِ وی از شهرهای فلسطین اشغالی و پس از دیدار با نظامیان گردان گفعاتی صورت گرفت.
ریولین با تاکید بر تاثیرگذاری این کمک ها، از کابینۀ صهیونیستی خواست کمک های خود را در این زمینه گسترش دهد.
رژیم صهیونیستی علاوه بر درمان زخمی ها به حمایت نظامی مستقیم و غیرمستقیم از گروه های مسلح در سوریه می پردازد، تا بتواند در این کشور، منطقه ای وابسته به خود ایجاد کند.
منبع: العالم