شهرک‌نشین اسرائیلی پیرمرد 81 ساله فلسطینی را با خودرو کشت shia muslim                  

یک شهرک‌نشین اسرائیلی با خودروی خود، یک فلسطینی ۸۱ ساله را در بیت‌لحم زیر گرفت و به شهادت رساند.

به گزارش مصاف، یک کشاورز فلسطینی توسط یک شهرک‌نشین، نزدیک بیت‌لحم در کرانه باختری با خودرو زیر گرفته شد و به شهادت رسید.
این شهید فلسطینی به نام «سلیمان حماد محمد حماد» پیرمردی ۸۱ ساله بوده که در نزدیکی «بلده‌الخضر» زیر گرفته شده است.
منبع: العالم