شلیک گلوله‌های جنگی به سوی هواداران شیخ زکزاکی نیجریه

پلیس نیجریه،معترضان شیعه که برای آزادی شیخ زکزاکی به خیابان‌ها آمده بودند را هدف شلیک گلوله قرار دادند.

به گزارش مصاف، رسانه های محلی در دولت ایالتی «کادونا» اعلام کردند که اعتراض مسالمت آمیز روز سه شنبه،۲۹ فروردین برای آزادی شیخ زکزاکی با دخالت پلیس نیجریه به خشونت کشیده شد.
این حرکت اعتراضی در حالی در نیجریه،محل استقرار جنبش اسلامی این کشور برگزار شد که مردم همچنان به راهپیمایی های خود برای آزادی شیخ زکزاکی بر اساس حکم دادگاه فدرال ادامه می دهند.
گزارش ها حاکی از آن است که صدها هزار نفر از حامیان جنبش اسلامی نیجریه در راهپیمایی های مسالمت آمیز متعدد در شهرهایی مانند «کاتسینا» ،«باچی» ،«مینا» و دیگر مناطق برای آزادی فوری شیخ زکزاکی شرکت کردند.
شاهدان عینی می گویند که گروهی از «خرابکاران» در سرکوب تظاهرات کنندگان در کادونا شرکت داشتند.
به گفته آنها مردم تظاهرات مسالمت آمیزی را از یک بزرگراه آغاز کردند اما پلیس هنگام رسیدن آنها به تقاطع «باکینورا» با شلیک گلوله های جنگی،معترضان را هدف حمله قرار داد.
در نیتجه این تیراندازی یک زن زخمی و بلافاصله به بیمارستان منتقل شد و برگزارکنندگان تظاهرات تصمیم گرفتند برای جلوگیری از تلفات بیشتر ،حرکت خود را متوقف کنند.
منبع: شبستان