سخنرانی استاد رائفی پور در شهر یاسوج

سخنرانی استاد رائفی پور در شهر یاسوج shia muslim        

با موضوع تحولات منطقه ۱۳۹۳/۰۶/۱۳

صوت ها

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع تحولات منطقه -شهر یاسوج دانلود فایل