سخنرانی استاد رائفی پور "خوب، بد، زشت برای یک رئیس جمهور "

سخنرانی استاد رائفی پور “خوب، بد، زشت برای یک رئیس جمهور “

 زمان: سه شنبه – ۲۲ فروردین ۹۶ ، مشهد مقدس

بسم الله الرحمن الرحیم
سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع:
“خوب، بد، زشت برای یک رئیس جمهور “
زمان: سه شنبه – ۲۲ فروردین ۹۶ ،  ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۱:۳۰
مکان: مشهد، فداییان اسلام۱۴، مجتمع امیرالمومنین (علیه السلام)
ورود برای عموم آزاد می باشد