سخنرانی استاد رائفی پور امیدیه

سخنرانی استاد رائفی پور امیدیه        

با موضوع : ماهواره و تفرقه ۱۳۹۳/۰۶/۱۹
صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پورماهواره و ایجاد تفرقه -مدت زمان ۱۱۰ دقیقه دانلود فایل