کمیسیونر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل از اوضاع وخیم حقوق‌بشر در بحرین به شدت انتقاد کرد.

به گزارش مصاف، کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل اوضاع حقوق بشر در بحرین را نگران کننده خواند و اعلام کرد که سرکوب کردن مخالفان و اجازه ندادن به مردم برای بیان نظرات خود به نتایج فاجعه‌باری می‌انجامد.
رژیم آل خلیفه اخیراً سرکوب مخالفان و رهبران مذهبی را شدت بخشیده و تعداد زیادی از روحانیون و مخالفان را بازداشت کرده است. از جمله این رهبران مذهبی، آیت الله عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین است که از سوی رژیم آل خلیفه سلب تابعیت شده است.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان