زنان نابینای الجزایری و  تحریم"اسرئیل" shia muslim                  

تیم گلبال بانوان الجزایر از رقابت با تیم رژیم اشغالگر قدس در مسابقات پارالمپیک ریو خودداری کرد.

به گزارش مصاف، ورزشکاران نابینای الجزایر این دیدار را به اعتبار اینکه موضع رسمی کشورشان همواره مخالفت با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی بوده است، تحریم کردند.
با وجود اینکه کمیتۀ بین المللی پارالمپیک در چنین حالت هایی مجازات های شدیدی را علیه تیم ها اعمال می کند، تیم گلبال بانوان الجزایر دیدار با تیم “اسرائیل” را تحریم کرد.
بر اساس قوانین کمیته بین‌المللی پارالمپیک تیم گلبال بانوان الجزایر برای چهار سال از مشارکت در رقابت های بین المللی محروم خواهد شد.
منبع: العالم