رژیم صهیونیستی مناطقی بیت حانون واقع در شمال نوار غزه را هدف حملات خمپاره ای خود قرار داد.

به گزارش مصاف، توپخانه رژیم صهیونیستی مناطقی از نوار غزه را هدف حملات خود قرار داد.
بر اساس این گزارش توپخانه رژیم صهیونیستی مواضع وابسته به مقاومت را در شرق بیت حانون واقع در شمال نوار غزه هدف قرار داد.
اعلام شده یک موشک از نوار غزه به شهرک سدیروت در اراضی اشغالی شلیک شده است.
در پی شلیک این موشک از غزه به سمت اراضی اشغالی، آژیرهای هشدار در سدیروت و شاعرالنقب به صدا درآمدند.
این موشک به خیابان مجاور رئیس شهرک سدیروت اصابت کرد.
منبع: مهر