رائفی پور ولایت فقیه (دفع حداکثری ازسوی جریانی مشکوک) shia muslim                  

صحبت‌های استاد رائفی پور در مورد وجود افراد و جریان‌های مشکوکی که دائم برای رهبری هزینه سازی میکنند. از جمله اقدامات این افراد مشکوک این است که اشخاصی که دارای محبوبیت اجتماعی هستند را در برابر رهبری قرار میدهند.


لینک آپارات کلیپ استاد رائفی پور و ولایت فقیه ؟nbsp;