دانلود سخنرانی های استاد رائفی پور "اربعین ۹۵"

دانلود سخنرانی های استاد رائفی پور "اربعین 95" shia muslim        

دانلود سخنرانی های استاد رائفی پور در مسیر پیاده روی اربعین و کربلا معلی- سال ۱۳۹۵

صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور” موکب علی بن موسی الرضا علیه السلام” – کیفیت ۸۰kb – حجم ۲۹ مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور” موکب علی بن موسی الرضا علیه السلام” – کیفیت ۲۴kb – حجم ۸ مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور” موکب احباب الرضا علیه السلام” – کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۰ مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور” موکب احباب الرضا علیه السلام” – کیفیت ۲۴kb – حجم ۹ مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور” روز اربعین ۹۵- کربلای معلی” – کیفیت ۸۰kb – حجم ۱۷ مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور” روز اربعین ۹۵- کربلای معلی” – کیفیت ۸۰kb – حجم ۵ مگابایت دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل
دانلود تصویری سخنرانی استاد رائفی پور” موکب علی بن موسی الرضا علیه السلام” – کیفیت HD720p – حجم ۲۵۷ مگابایت
دانلود فایل
دانلود تصویری سخنرانی استاد رائفی پور” موکب علی بن موسی الرضا علیه السلام” – کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۲۳ مگابایت
دانلود فایل
دانلود تصویری سخنرانی استاد رائفی پور” موکب احباب الرضا علیه السلام” – کیفیت HD720p – حجم ۲۶۳ مگابایت
دانلود فایل
دانلود تصویری سخنرانی استاد رائفی پور” موکب احباب الرضا علیه السلام” – کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۲۶ مگابایت
دانلود فایل
دانلود تصویری سخنرانی استاد رائفی پور” روز اربعین ۹۵- کربلای معلی” – کیفیت HD720p – حجم ۲۰۷ مگابایت
دانلود فایل
دانلود تصویری سخنرانی استاد رائفی پور” روز اربعین ۹۵- کربلای معلی” – کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۱۳ مگابایت