دانلود سخنرانی ماهواره و رسانه های دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

دانلود سخنرانی ماهواره و رسانه های دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد shia muslim        

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ۱۳۹۳/۰۸/۱۹

صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-ماهواره و رسانه‌های دیجیتال -مدت زمان ۷۰ دقیقه-کیفیت متوسط دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-ماهواره و رسانه‌های دیجیتال -مدت زمان ۷۰ دقیقه-کیفیت بالا دانلود فایل