دانلود سخنرانی فساد مالی و اداری – داراب

دانلود سخنرانی فساد مالی و اداری - داراب shia muslim        

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ۱۳۹۳/۰۸/۰۷

صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-فساد مالی واداری-داراب-مدت زمان۸۶دقیقه دانلود فایل