دانلود سخنرانی عاشورا، حماسه یا مذاکره -شهرکرد

        دانلود سخنرانی عاشورا، حماسه یا مذاکره -شهرکرد

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ۱۳۹۳/۰۸/۱۸
صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-عاشورا حماسه یا مذاکره -مدت زمان ۸۷ دقیقه-کیفیت متوسط دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-عاشورا حماسه یا مذاکره -مدت زمان ۸۷ دقیقه-کیفیت بالا دانلود فایل