دانلود سخنرانی سنندج – تحولات منطقه

دانلود سخنرانی سنندج - تحولات منطقه shia muslim        

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور

صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-تحولات منطقه-سنندج-مدت زمان۸۷ دقیقه دانلود فایل