دانلود سخنرانی رسانه و مد گرایی-دانشگاه شهرکرد

        

دانلود سخنرانی رسانه و مد گرایی-دانشگاه شهرکرد

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ۱۳۹۳/۰۸/۱۹
صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-رسانه و مدگرایی -مدت زمان ۸۴ دقیقه-کیفیت متوسط دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-رسانه و مدگرایی -مدت زمان ۸۴ دقیقه-کیفیت بالا دانلود فایل