دانلود سخنرانی حضرت عباس(ع)-کوار

دانلود سخنرانی حضرت عباس(ع)-کوار shia muslim        

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ۱۳۹۳/۰۸/۰۴و۰۵

صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-حضرت عباس (ع)-کوار-شب اول مدت زمان۵۵ دقیقه دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-حضرت عباس (ع)-کوار-شب دوم مدت زمان۵۵ دقیقه دانلود فایل