دانلود سخنرانی تحولات منطقه -دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

        دانلود سخنرانی تحولات منطقه -دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ۱۳۹۳/۰۸/۱۹
صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-تحولات منطقه -مدت زمان ۶۲ دقیقه-کیفیت متوسط دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-تحولات منطقه -مدت زمان ۶۲ دقیقه-کیفیت بالا دانلود فایل