دانلود سخنرانی استاد رائفی پو-۱۳۹۳/۰۲/۰۶ اردبیل هیت بیت الرضا

دانلود سخنرانی استاد رائفی پو-1393/02/06  اردبیل هیت بیت الرضا shia muslim        

موضوع : تمدن اسلامی و رهبری

صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور -۱۳۹۳/۰۲/۰۶اردبیل هیت بیت العباس-کیفیت متوسط دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور -۱۳۹۳/۰۲/۰۶اردبیل هیت بیت العباس-کیفیت بالا دانلود فایل