دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-۱۳۹۳/۰۲/۰۲ کرج

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-1393/02/02 کرج shia muslim        

موضوع : اولین جشنواره بیعت

صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور -کرج ۱۳۹۳-۰۲-۰۲-کیفیت متوسط دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور -کرج ۱۳۹۳-۰۲-۰۲-کیفیت بالا دانلود فایل