دانلود سخنرانی استاد رائفی پور -۱۳۹۳/۰۲/۰۱ دانشگاه علوم فنون دریایی خرمشهر

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور -۱۳۹۳/۰۲/۰۱ دانشگاه علوم فنون دریایی خرمشهر

با موضوع چرا امام زمان (عج)
صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور -دانشگاه علوم فنون دریایی خرمشهر ۱۳۹۳-۰۲-۰۱-کیفیت متوسط دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور -دانشگاه علوم فنون دریایی خرمشهر ۱۳۹۳-۰۲-۰۱-کیفیت بالا دانلود فایل