دانلود سخنرانی استاد رائفی پور هیئت فاطمیون

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور هیئت فاطمیون shia muslim        

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ۲۴ مهر۱۳۹۴ هیئت فاطمیون کرج

صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-شیرخوارگان حسینی-۲۷دقیقه-۹مگابایت دانلود فایل