دانلود سخنرانی استاد رائفی پور همایش جهانی اربعین

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور همایش جهانی اربعین shia muslim        

سخنرانی استاد رائفی پور ۸ آبان ۱۳۹۴ دانشگاه علوم پزشکی بابل

صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور- همایش جهانی اربعین- ۸ آبان ۱۳۹۴- بابل- ۵۴٫۵ MB دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور- همایش جهانی اربعین- ۸ آبان ۱۳۹۴- بابل-۱۵٫۸MB دانلود فایل