دانلود سخنرانی استاد رائفی پور مراسم دعای ندبه

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور مراسم دعای ندبه shia muslim        

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ۱۳۹۴/۰۳/۲۲ مهدیه کرج

صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-مهدیه کرج- ۱۳۹۴/۰۳/۲۲-۹۵دقیقه-۱۶مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-مهدیه کرج- ۱۳۹۴/۰۳/۲۲-۹۵دقیقه-۵۴مگابایت دانلود فایل