دانلود سخنرانی استاد رائفی پور محبت امام زمان

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور محبت امام زمان shia muslim        

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور کرمان ۱۴ آذرماه ۱۳۹۳ محبت امام زمان و نعمت مصیبت

صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور محبت امام زمان و نعمت مصیبت-۶۴دقیقه-حجم۳۶مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور محبت امام زمان و نعمت مصیبت-۶۴دقیقه-حجم۱۱مگابایت دانلود فایل