دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ماهواره وفضای مجازی

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور آبپخش ۲شنبه ۳ آذر ماه ۱۳۹۳ ماهواره وفضای مجازی

صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-ماهواره و فضای مجازی-۷۰دقیقه-حجم۴۰مگابایت   دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-ماهواره و فضای مجازی-۷۰دقیقه-حجم۱۲مگابایت   دانلود فایل