دانلود سخنرانی استاد رائفی پور فاجعه منا

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور فاجعه منا shia muslim        

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ۱۳۹۴/۰۸/۰۶ شبکه ولایت

صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-۱۳۹۴/۰۸/۰۶شبکه ولایت-۱۰۸دقیقه-۳۷مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-۱۳۹۴/۰۸/۰۶شبکه ولایت-۱۰۸دقیقه-۱۸مگابایت دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل
سخنرانی استاد رائفی پور – شبکه ولایت – فاجعه منا- ۱۲۶ MB
دانلود فایل
سخنرانی استاد رائفی پور – شبکه ولایت – فاجعه منا- ۵۴۰ MB