دانلود سخنرانی استاد رائفی پور – شفافیت

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور – شفافیت 

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور – شفافیت   – ۱۸ بهمن ۹۵ در دانشگاه علوم پزشکی قزوین

صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور – شفافیت  – کیفیت ۸۰kb – حجم ۶۳ مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور – شفافیت  – کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۹ مگابایت دانلود فایل