دانلود سخنرانی استاد رائفی پور شبکه ولایت شعبان۱۳۹۴

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور شبکه ولایت شعبان1394 shia muslim        

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ۱۳۹۴٫۳٫۱۲ نیمه شعبان

صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-شبکه ولایت- نیمه شعبان ۱۳۹۴-۵۶ دقیقه- ۹٫۷۴ مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-شبکه ولایت- نیمه شعبان ۱۳۹۴-۵۶ دقیقه- ۳۲٫۴ مگابایت دانلود فایل