دانلود سخنرانی استاد رائفی پور شبکه ولایت شعبان1394 shia muslim        

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ۱۳۹۴٫۳٫۱۲ نیمه شعبان

صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-شبکه ولایت- نیمه شعبان ۱۳۹۴-۵۶ دقیقه- ۹٫۷۴ مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-شبکه ولایت- نیمه شعبان ۱۳۹۴-۵۶ دقیقه- ۳۲٫۴ مگابایت دانلود فایل