دانلود سخنرانی استاد رائفی پور "شبکه های اجتماعی" shia muslim        

سخنرانی استاد رائفی پور دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱۹ مهر ۹۴

صوت ها

سخنرانی استاد رائفی پور- شبکه‌های اجتماعی- دانشگاه علوم پزشکی تبریز-۱۹ مهر ۹۴-۱۶٫۹ MB دانلود فایل
سخنرانی استاد رائفی پور- شبکه‌های اجتماعی- دانشگاه علوم پزشکی تبریز-۱۹ مهر ۹۴-۵۶٫۴ MB دانلود فایل