دانلود سخنرانی استاد رائفی پور "شبکه های اجتماعی"

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور "شبکه های اجتماعی" shia muslim        

سخنرانی استاد رائفی پور دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱۹ مهر ۹۴

صوت ها

سخنرانی استاد رائفی پور- شبکه‌های اجتماعی- دانشگاه علوم پزشکی تبریز-۱۹ مهر ۹۴-۱۶٫۹ MB دانلود فایل
سخنرانی استاد رائفی پور- شبکه‌های اجتماعی- دانشگاه علوم پزشکی تبریز-۱۹ مهر ۹۴-۵۶٫۴ MB دانلود فایل