دانلود سخنرانی استاد رائفی پور در شبکه ولایت "عید غدیر" shia muslim        

۳۰ شهریور ۹۵ شبکه ولایت

صوت ها

سخنرانی استاد رائفی پور-شبکه ولایت “عید غدیر”- ۸٫۵۶ MB دانلود فایل
سخنرانی استاد رائفی پور-شبکه ولایت “عید غدیر”- ۲۷٫۷ MB دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل
عید غدیر-شبکه ولایت-۴۱۸ MB
دانلود فایل
عید غدیر-شبکه ولایت-۹۵٫۰ MB