دانلود سخنرانی استاد رائفی پور در شبکه ولایت "عید غدیر"

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور در شبکه ولایت "عید غدیر" shia muslim        

۳۰ شهریور ۹۵ شبکه ولایت

صوت ها

سخنرانی استاد رائفی پور-شبکه ولایت “عید غدیر”- ۸٫۵۶ MB دانلود فایل
سخنرانی استاد رائفی پور-شبکه ولایت “عید غدیر”- ۲۷٫۷ MB دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل
عید غدیر-شبکه ولایت-۴۱۸ MB
دانلود فایل
عید غدیر-شبکه ولایت-۹۵٫۰ MB