دانلود سخنرانی استاد رائفی پور در شبکه ولایت "روز نیمه شعبان" shia muslim        

۲خرداد۹۵، شبکه ولایت

صوت ها

سخنرانی استاد رائفی پور-روز نیمه شعبان-شبکه ولایت-۲خرداد۹۵-۱۳٫۱ MB دانلود فایل
سخنرانی استاد رائفی پور-روز نیمه شعبان-شبکه ولایت-۲خرداد۹۵-۴۳٫۹ MB دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل
سخنرانی استاد رائفی پور، ۱۵۹ MB