دانلود سخنرانی استاد رائفی پور در دانشگاه سیستان و بلوچستان-۳۰ بهمن۱۳۹۲

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور در دانشگاه سیستان و بلوچستان-30 بهمن1392 shia muslim        

آخرالزمان از آن کیست؟

صوت ها

سخنرانی استاد در شهر زاهدان ۱۳۹۲ دانلود فایل