دانلود سخنرانی استاد رائفی پور دانشجو دانشگاه تفکر shia muslim        

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ۲۹اردیبهشت۹۴ دانشگاه آزاد صومعه سرا

صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-۱۳۹۴/۰۲/۲۹دانشگاه آزاد صومعه سرا-۹۰ دقیقه-۱۵مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-۱۳۹۴/۰۲/۲۹دانشگاه آزاد صومعه سرا-۹۰ دقیقه-۵۱مگابایت دانلود فایل