دانلود سخنرانی استاد رائفی پور "جریان شناسی کوفه"

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور "جریان شناسی کوفه" shia muslim        

سخنرانی استاد رائفی پور اصفهان ۲۵ آبان ۹۴ (متاسفانه ابتدای صوت جلسه ضبط نشده است)

صوت ها

سخنرانی استاد رائفی پور- اصفهان-جریان شناسی کوفه- ۲۵ آبان ۹۴-۷٫۹۹ MB دانلود فایل
سخنرانی استاد رائفی پور- اصفهان-جریان شناسی کوفه- ۲۵ آبان ۹۴-۲۶٫۵ MB دانلود فایل