دانلود سخنرانی استاد رائفی پور جاهلیت مدرن شهر انزلی

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور جاهلیت مدرن شهر انزلی shia muslim        

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ۲۸ اردیبهشت ۹۴ مصلی شهر انزلی

صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-جاهلیت مدرن-۹۰ دقیقه-۱۵٫۵مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-جاهلیت مدرن-۹۰ دقیقه-۵۲ مگابایت دانلود فایل